Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o uměnu územního plánu na pozemcích č.parc. 1236/2, 1231/1, 1236/18 a 1233/1, k.ú. Jinonice za účelem dostavby areálu ZPA Jininice, a.s. – Z – 11/11

30/01/1996

14) Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o uměnu územního plánu na pozemcích č.parc. 1236/2, 1231/1, 1236/18 a 1233/1, k.ú. Jinonice za účelem dostavby areálu ZPA Jininice, a.s. - Z - 11/11
Z 11/14/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s předloženým návrhem změny ÚPn na pozemek č.parc. 1236/2, k.ú. Jinonice, z území nestabilizovaného na funkční využití "ostatní zvláštní území" v souladu s konceptem ÚPn, zprac. ÚRM 1995 II. n e s o u h l a s í s předloženým návrhem změny ÚPn na pozemky č. parc. 1231/1, 1236/18 a 1233/1 vzhledem k tomu, že není v souladu s usnesením RZHMP č. 788 ze dne 11.7.1995 a návrhem vedení biokoridoru III. d o p o r u č u j e Útvaru rozvoje hl.m.Prahy, aby návrh změny územního plánu na pozemku č.parc. 1236/2, k.ú. Jinonice postoupil ke schválení Zastupitelstvu hl.m.Prahy. Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě