Návrh usnesení MČ P 5 k vyúčtování výsledků hospodaření za hospodářství MČ v P 5 za I. čtvrtletí 1996 – Z 13/17

11/06/1996

23) Návrh usnesení MČ P 5 k vyúčtování výsledků hospodaření za hospodářství MČ v P 5 za I. čtvrtletí 1996 - Z 13/17
Z 13/21/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. b e r e n a v ě d o m í 1. výsledky hospodaření za hospodářství MČ P 5 za I. čtvrtletí 1996 2. že o nabytí movitých věcí rozhoduje obvodní rada přímo a následně informuje obvodní zastupitelstvo II. z m o c ň u j e Obvodní radu v Praze 5 k převzetí nemovitých věcí ve formě daru. O nabytí nemovité věci je obvodní rada povinna informovat obvodní zastupitelstvo Termín: čtvrtletně při hodnocení výsledků hospodaření III. s c h v a l u j e limity mzdových prostředků takto: OÚSS 4.714 tis. Kč KS Homolka 340 tis. Kč ZZ Barrandov 770 tis. Kč ZZ Smíchov 15.735 tis. Kč Jeselská zařízení 5.547 tis. Kč Odbor zdravotnictví (tísňový plán) 206 tis. Kč ZŠ Grafická 3.206 tis. Kč Vnitřní správa 40.057 tis. Kč Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě