Návrh stanoviska MČ P 5 k variantě vedení Městského okruhu tunelem Mrázovka (“KD”)a požadavek na urychlení prací vedoucích k  realizaci tohoto záměru – Z 11/13

30/01/1996

16) Návrh stanoviska MČ P 5 k variantě vedení Městského okruhu tunelem Mrázovka ("KD")a požadavek na urychlení prací vedoucích k realizaci tohoto záměru - Z 11/13
Z 11/16/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s variantou vedení Městského okruhu tunelem Mrázovka ("KD") s tím, že nesouhlasí s kapacitním propojením na tzv. Výtoňskou spojku II. p o ž a d u j e urychlené započetí prací, které povedou k realizaci tohoto záměru III. u k l á d á vedoucímu ODE seznámit s tímto usnesením a) Mgr. L. Pavlíčka (radní hl.m.Prahy) b) Odbor dopravy MHMP c) Odbor městského investora MHMP d) Odbor ochrany prostředí MHMP Termín: 15/02/96 Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě