Návrh směny části pozemku parc. č. 340 k. ú. Slivenec o výměře 825 m2 Slivenec v návaznosti na poskytnutí náhradního pozemku v právní věci 6C 276/91 o vyklizení pozemku – mateřská škola Kudrnova, k. ú. Motol”

02/12/1999

8.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh směny části pozemku parc. č. 340 k. ú. Slivenec o výměře 825 m2 Slivenec v návaznosti na poskytnutí náhradního pozemku v právní věci 6C 276/91 o vyklizení pozemku - mateřská škola Kudrnova, k. ú. Motol"
OR schválila nabídnout žalobci, na jehož pozemku byla bez jeho souhlasu postavena MŠ náhradu, a to pozemek ve vlastnictví MČ P5 - část parc. č. 340 o výměře cca 617 m2. Žalobce souhlasí, zároveň požádal o odkoupení ještě 200-400m2, vzhledem k tomu, že pozemek chce využít k zástavbě rodinným domem. Na 22. zasedání OR byl materiál odložen k doplnění o tržní ocenění pozemku.
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s o u h l a s í se směnou části pozemku parc. č. 340 k. ú. Slivenec o výměře 825 m2 za pozemek ve vlastnictví žalobce, zastavěný MŠ Kudrnova a doplatek rozdílu ve výměrách za cenu 1.550,-Kč/m2 tj. celkem 322.400,-.
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace směnné smlouvy - část poz. parc. č. 340 k. ú. Slivenec za pozemek ve vlastnictví žalobce zastavěný MŠ Kudrnova. Termín: 29/02/2000 Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě