Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2002

13/12/2001

3.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2002
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. b e r e n a v ě d o m í že návrh rozpočtu na rok 2002 je předkládán ve dvou variantách reálné a maximální s tím, že při naplnění příjmové základny rozpočtu se přejde na maximální variantu formou rozpočtových změn. V příjmech i výdajích představuje maximální návrh rozpočtu částku 778.625,1 tis. Kč.
II. s c h v a l u j e 2.1. návrh rozpočtu na rok 2002 v reálné variantě a to v těchto objemech:
Příjmy ve výši 566.910,1 tis.Kč tř. 8 75.438 tis.Kč Celkem příjmy 642.348,1 tis.Kč
Výdaje ve výši 633.411,1 tis.Kč tř. 8 splátka jistiny úvěru Č.S. 8.937 tis.Kč Celkem výdaje 642.348,1 tis.Kč
2.2. návrh plánu hospodářské činnosti na r. 2002 dle tabulky č. 27
2.3. limit mzdových prostředků a počtu pracovníků takto:
Organizace Přepočt. počet Limit MP pro pracovníků na rok 2002 r. 2002 v tis.Kč --------------------------------------------------------------------- Úřad MČ P5 357 79.300 Jesle 23 3.600 KK Poštovka 4 570 Centrum sociální a ošetř. pomoci 75 9.967 ---------------------------------------------------------------------
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě