Návrh rozpočtových změn a opatření od 2.8.1999 do 30.9.1999

02/12/1999

4.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtových změn a opatření od 2.8.1999 do 30.9.1999
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. b e r e n a v ě d o m í rozpočtová opatření uvedená v tabulce č.2
II. s c h v a l u j e návrh rozpočtových změn uvedených v tabulce č.1 Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Návrh rozpočtových změn a opatření od 2.8.1999 do 30.9. 1999

02/12/1999

4.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Návrh rozpočtových změn a opatření od 2.8.1999 do 30.9.1999

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

I. b e r e n a  v ě d o m í
rozpočtová opatření uvedená v tabulce č.2

II. s c h v a l u j e
návrh rozpočtových změn uvedených v tabulce č.1
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě