Návrh rozpočtových změn a opatření od 2.1.1997 do 31.7.1997 – Z 21/2

7) Návrh rozpočtových změn a opatření od 2.1.1997 do 31.7.1997 - Z 21/2
Z 21/7/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrh rozpočtových změn a opatření od 2.1.1997 - 31.7.1997 dle tabulky č. 1 a 2. Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.