Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.8.1998 do 31.10.1998 – Z 2/7

04/02/1999

14) Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.8.1998 do 31.10.1998

– Z 2/7

Z 2/14/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s c h v a l u j e
návrh rozpočtových změn uvedených v tabulce č.1
II. b e r e n a  v ě d o m í
rozpočtová opatření uvedená v tabulce č. 2.
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.8.1998 do 31.10.1998 – Z 2/7

04/02/1999

14) Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.8.1998 do 31.10.1998 - Z 2/7
Z 2/14/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e návrh rozpočtových změn uvedených v tabulce č.1 II. b e r e n a v ě d o m í rozpočtová opatření uvedená v tabulce č. 2. Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě