Návrh rozpočtových změn a opatření od 1. 1. 2002 do 2. 9. 2002 a návrh změny plánu hospodářské činnosti MČ Praha 5 na rok 2002

19/09/2002

6.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta

Návrh rozpočtových změn a opatření od 1. 1. 2002 do 2. 9. 2002 a návrh
změny plánu hospodářské činnosti MČ Praha 5 na rok 2002

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e

1. 1. rozpočtové změny a opatření od 1. 1. 2002 do 18. 7. 2002 uvedené
v tabulce č. 1 a 2

1. 2. návrh rozpočtových změn od 19.7.2002 do 2.9.2002 (tabulka č.3)

z důvodu navýšení rozpočtu MČ P5 na rok 2002 o převedené finanční
prostředky z vedlejší hospodářské činnosti v celkové výši 51.250,0
tis. Kč

a) za účelem poskytnutí bezúročné půjčky na období 5ti let ve výši
50.000,0 tis.Kč takto:

– MČ Praha 8 – 40.000,0 tis. Kč

– Praha Radotin – 3.000,0 tis. Kč

– Praha Zbraslav – 3.000,0 tis. Kč
– Praha Lipence – 2.000,0 tis. Kč

– Praha V. Chuchle – 2.000,0 tis. Kč

b) za účelem výplaty příspěvku občanům MČ Praha 5 v nouzi, kteří byli

postiženi záplavami v celkové výši 1.250,0 tis. Kč

1. 3. návrh změny plánu hospodářské činnosti MČ Praha 5 na rok 2002
uvedené v tabulce č. 4

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě