Návrh rozpočtového provizoria Městské části Praha 5 na rok 2001

14/12/2000

3.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtového provizoria Městské části Praha 5 na rok 2001
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. 1. návrh rozpočtového provizoria na rok 2001, do doby schválení rozpočtu na rok 2001 ZHMP, v těchto objemech:
Příjmy ve výši 418.792 tis. Kč tř. 8 - fond rezerv a rozvoje 16.900 tis. Kč Celkem příjmy 435.692 tis. Kč
Výdaje ve výši 422.014 tis. Kč tř. 8 - splátka úvěru ČS 8.936 tis. Kč tř. 8 - splátka půjčky SFŽP 4.742 tis. Kč Celkem výdaje 435.692 tis. Kč
1. 2. návrh plánu hospodářské činnosti na r. 2001 dle tabulky č. 4
II. u k l á d á starostovi připravit definitivní rozpočet MČ Praha 5 na r. 2001 Termín: nejpozději do 31. 3. 2001
Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě