Návrh rozpisu ukazatelů rozpočtového provizoria MČ Praha 5 na I. čtvrtletí 1996 – Z 10/4

14/12/1995

7) Návrh rozpisu ukazatelů rozpočtového provizoria MČ Praha 5 na I. čtvrtletí 1996 - Z 10/4
Z 10/7/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e 1. rozpočtové provizorium MČ Prahy 5 na I. čtvrtle- tí 1996 dle rozpisu ukazatelů rozpočtu uvedeného v tabulkové části důvodové zprávy 2. zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria 3. přijetí kontokorentního úvěru do výše 3,3 mil Kč pro rok 1996 od České spořitelny a.s. II. z m o c ň u j e Obvodní radu v Praze 5 k hospodaření v období rozpočtového provizoria podle schválených zásad uvedených v důvodové zprávě. Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě