Návrh programu Ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva městské části P5 dne 20. 11. 2002

20/11/2002

1.

Předkladatel: Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., předsedající (dle § 61, odst. 2, zákona č. 131/2000 Sb.)
Návrh programu Ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva městské části
P5 dne 20. 11. 2002

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e

předložený program Ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva městské
části P5 dne 20. 11. 2002 s doplněním o:

1. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části P5
2. Volba uvolněného předsedy Bytové komise Rady mětské části P5

Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.

Milan Jančík
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě