Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami Centrou, ACCT a Správou budov v roce 2002

13/12/2001

27.
Předkladatel: M. Jančík , zást. starosty Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami Centrou, ACCT a Správou budov v roce 2002
V návaznosti na dodatek k obstaravatelským smlouvám mezi MČ Praha 5 a správními firmami jsou předkládány MK, RMČ a ZMČ Prahy 5 k projednání návrhy plánu oprav domovního a bytového fondu na rok 2002, které zpracovaly správní firmy Centra v.o.s., ACCT s.r.o.,Správa budov s.r.o. a OSM ÚMČ P5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. b e r e n a v ě d o m í předložené návrhy plánu oprav a údržby domovního a bytového fondu správních firem v r. 2002 v celkové výši 156 286 tis. Kč.
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty zabezpečit realizaci a kontrolu plnění plánu oprav a údržby domovního a bytového fondu MČ P5 na rok 2002 Termín: 31/07/2002, 15/03/2003
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě