Návrh plánu investic správních firem pro rok 1999 – Z 2/6

04/02/1999

13) Návrh plánu investic správních firem pro rok 1999 – Z 2/6

Z 2/13/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s o u h l a s í
s předloženým návrhem plánu investic správních firem
pro rok 1999 ve výši (bez DPH):
ACCT s.r.o. 6.450.000,-Kč

Centra v.o.s. 38.333.356,-Kč

Správa budov s.r.o. 20.650.000,-Kč

————————————-

C e l k e m : 65.433.356,-Kč.

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě