Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR za II. čtvrtletí 1998 – Z 28/1

23/06/1998

5) Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR za II. čtvrtletí 1998 - Z 28/1
Z 28/5/98 Obvodní rada v Praze 5
I. s c h v a l u j e výši jednorázových odměn pro neuvolněné členy OR a předsedy komisí OR dle důvodové zprávy. II. u k l á d á tajemníkovi OÚ zajistit vyplacení odměn neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR za II. čtvrtletí 1998. Termín: 07/07/98 Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě