Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR za I. čtvrtletí 1997 – Z 19/16

08/04/1997

27) Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR za I. čtvrtletí 1997 - Z 19/16
Z 19/27/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e výši jednorázových odměn pro neuvolněné členy OR a předsedy komisí OR dle důvodové zprávy II. u k l á d á tajemníkovi OÚ zajistit vyplacení odměn neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR za I. čtvrtletí 1997. Termín: 7.5.1997 Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.
Ing. Arnošt Bělohlávek starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě