Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR – Z 9/7

02/11/1995

14) Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR - Z 9/7
Z 9/14/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e stanovení výše jednorázové odměny pro neuvolněné
členy OR a předsedy komisí OR dle důvodové zprávy II. u k l á d á tajemníkovi OÚ 1. zabezpečit výplatu schválených odměn Termín: 15/11/95 2. Obvodní radě v Praze 5 připravit návrh peněžitých darů neuvolněným členům OZ a předložit jej na 10. zasedání OZ P 5. Termín: 14/12/95 Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě