Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR – Z 11/14

30/01/1996

17) Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR - Z 11/14
Z 11/17/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e jednorázové odměny pro neuvolněné členy OR a předsedy komisí OR dle důvodové zprávy II. u k l á d á tajemníkovi ObÚ realizovat přijaté usnesení Termín: 15/02/96 Usnesení bylo přijato 34 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě