Návrh na zvýšení objemu rozpočtu MČ Praha 5 z rozpočtu ZHMP – Z 10/3

14/12/1995

6) Návrh na zvýšení objemu rozpočtu MČ Praha 5 z rozpočtu ZHMP - Z 10/3
Z 10/6/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e zvýšení rozpočtu v investiční části o 25.037 tis. Kč a v neinvestiční části o 7.680 tis. Kč z prostředků ZHMP. Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě