Návrh na zvolení stálé návrhové komise

Z 2/5/99
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s c h v a l u j e
stálou návrhovou komisi ve složení:
MUDr. Z. Pokorná, mgr. A. Češková,

prof. MUDr. J. Fajstavr, DrSc., ing. L. Matoušková.

Usnesení bylo schváleno 40 hlasy.