Návrh na zvolení stálé návrhové komise

04/02/1999

Z 2/5/99
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s c h v a l u j e
stálou návrhovou komisi ve složení:
MUDr. Z. Pokorná, mgr. A. Češková,

prof. MUDr. J. Fajstavr, DrSc., ing. L. Matoušková.

Usnesení bylo schváleno 40 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě