Návrh na volbu starosty

7) Návrh na volbu starosty
Z 1/7/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í RNDr. Miroslava Škalouda starostou MČ Praha 5. Pro zvolení hlasovalo 26 členů zastupitelstva.