Návrh na upuštění od finančních sankcí za nedodržení termínu ukončení zvláštního užívání komunikace a.s. MP DEVELOPMENT, Jindřicha Plachty, 25 Praha 5 – Z 9/17

02/11/1995

23) Návrh na upuštění od finančních sankcí za nedodržení termínu ukončení zvláštního užívání komunikace a.s. MP DEVELOPMENT, Jindřicha Plachty, 25 Praha 5 - Z 9/17
Z 9/23/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e upustit od sankcí za zvláštní užívání komunikace v rozsahu 3.675 m2 v době od 12.6. do 1.10.1995 a v rozsahu 1.550 m2 v době od 2.10. do 31.10.1995 II. u k l á d á Obvodní radě v Praze 5 zabezpečit právní ošetření dodatečných investic DEVELOPEMENT a.s. do parku Mrázovka a navrhovaných komunikací, které nesmí být nižší než 2 mil. Kč Termín: 22/11/95 Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě