Návrh na stanovení měsíční odměny neuvolněných členů OZ P5 – Z 2/5

11) Návrh na stanovení měsíční odměny neuvolněných členů OZ P5 –

Z 2/5

Z 2/11/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s t a n o v í
1. měsíční odměny neuvolněným členům OZ P5 ve výši
1.500,- Kč/měs. dle přiloženého přehledu,

s účinností ode dne zvolení nebo jmenování do funkce
do 31.12.1998
2. ve výši 1.800,-Kč/měs. s účinností od 1.1.1999 ve

smyslu nařízení vlády 23/1999 Sb.
Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.