Návrh na snížení dluhu ZZ Smíchov

02/12/1999

5.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Návrh na snížení dluhu ZZ Smíchov

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

s c h v a l u j e
snížení dluhu ZZ Smíchov o prostředky vložené do oprav budov ve výši
2.220.074,- Kč
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Prahy 5

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě