Návrh na snížení dluhu ZZ Smíchov

5.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Návrh na snížení dluhu ZZ Smíchov

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

s c h v a l u j e
snížení dluhu ZZ Smíchov o prostředky vložené do oprav budov ve výši
2.220.074,- Kč
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Prahy 5

Přílohy ke stažení