Návrh na snížení dluhu Zdravotnického zařízení Smíchov

13/12/2001

5.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na snížení dluhu Zdravotnického zařízení Smíchov
ZZ Smíchov žádá o snížení dluhu vůči Městské části z důvodu profinancování oprav na majetku MČ Prahy 5 ve výši 1.391.195,-Kč
Zastupitelstvo městské části Praha 5
s c h v a l u j e snížení dluhu ZZ Smíchov vůči Městské části Praha 5 o 1.391.195,-Kč
Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě