Návrh na složení Rady městské části 5

20/11/2002

8.

Předkladatel: M. Jančík, starosta

Návrh na složení Rady městské části 5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e

návrh na 7 uvolněných členů Rady městské části P5
z toho:

1. 4 zástupce starosty Rady městské části P5
2. 2 členy Rady městské části P5

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy, v bodě 1. 29 hlasy, v bodě 2. 28
hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě