Návrh na složení obvodní rady

6) Návrh na složení obvodní rady
Z 1/6/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e složení Obvodní rady v Praze 5: starosta, 2 zástupci starosty, 3 uvolnění členové rady, 3 neuvolnění členové rady. Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.