Návrh na složení návrhové komise 9. zasedání OZ P 5

02/11/1995

3) Návrh na složení návrhové komise 9. zasedání OZ P 5
Z 9/3/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e stálou návrhovou komisi ve složení: předseda: K. Čáslavská členové: E. Kalhousová, (náhradník: Dr. J. Hlavsová) Dr. V. Vápeník ( -"- Ing. M. Michálková) Dr. I. Ševčíková II. s o u h l a s í, aby v případě nepřítomnosti stálého člena komise byla v kompetenci klubů volba náhradníka. Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě