Návrh na složení mandátové a volební komise

2) Návrh na složení mandátové a volební komise
Z 1/2/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e mandátovou a volební komisi ve složení: PhDr. J. Hlavsová, M. Klor, mgr. B. Hejlková, RNDr. J. Morávek, RNDr. M. Macek. Usnesení bylo schváleno 44 hlasy.