Návrh na přijetí hmotného daru spočívající v převzetí Lávky pro pěší přes ulici Kartouzská

17/10/2002

86.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Návrh na přijetí hmotného daru spočívající v převzetí Lávky pro pěší
přes ulici Kartouzská


Společnost Delcis ČR, a.s. a Carrefour Česká republika, s.r.o. v rámci
výstavby obchodního centra Nový Smíchov vybudovaly Lávku pro pěší
přes ulici Kartouzská.Po kolaudaci této stavby ji předávají do
majetku MČ Praha 5 formou daru v hodnotě 6.191 587,-Kč

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

přijetí hmotného daru – Lávky pro pěší přes ulici Kartouzská od
společností Delcis ČR, a.s. a Carrefour ČR, s.r.o. v hodnotě
6.191 587,-Kč

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty

zajistit uzavření darovací smlouvy na Lávku pro pěší mezi dárci a MČ
Praha 5 v celkové hodnotě 6.191 587,-Kč a předložit starostovi k
podpisu

Termín:30/11/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě