Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a  finančních darů členům komisí OR za 3. čtvrtletí 2000

23/11/2000

9.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a finančních darů členům komisí OR za 3. čtvrtletí 2000
Návrh na poskytnutí finančních odměn a darů dle schválených "Pravidel" č. usnesení Z 4/5/99 pro rok 1999 - 2002
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e návrh finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a finančních darů členům komisí OR P5 za 3. čtvrtletí 2000 s výjimkou komise přestupkové, komise pro sociálně právní ochranu dětí a smírčí komise, které budou finančně ohodnoceny na konci roku 2000
II. u k l á d á tajemnici zabezpečit vyplacení finančních odměn a darů za 3. čtvrtletí 2000 Termín: 7/12/2000
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě