Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a finančních darů členům komisí OR P5 za IV. čtvrtletí 1999

02/12/1999

28.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a finančních darů členům komisí OR P5 za IV. čtvrtletí 1999
Návrh na poskytnutí finančních odměn a darů dle schválených "Pravidel" č. usnesení Z 4/5/99 pro rok 1999 - 2002
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s c h v a l u j e návrh finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a finančních darů členům komisí OR P5 za IV. čtvrtletí 1999 s úpravou dle nařízení vlády č. 262/1994 Sb., nařízení vlády č. 20/1997/ Sb. a č. 23/1999 Sb., dle zákona 367/1990 Sb. a "Pravidel" č. usn. Z 4/5/99, za předpokladu vyrovnání všech závazků vůči MČ P5 a s úpravou podle návrhu OR č. usn. 26/941/99, týkající se členů ZK
II. u k l á d á J. Žežulkové, tajemnici zajistit vyplacení odměn a darů za IV. čtvrtletí dle předloženého materiálu. Termín: 07/01/2000 Usnesení bylo schváleno 42 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě