Návrh na poskytnutí darů členům OZ a odborníkům v komisích za I. pololetí 1998 – Z 28/2

23/06/1998

6) Návrh na poskytnutí darů členům OZ a odborníkům v komisích za I. pololetí 1998 - Z 28/2
Z 28/6/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e výši darů jednotlivým členům OZ a odborníkům komisí za I. pololetí 1998 dle předloženého materiálu II. u k l á d á tajemníkovi zajistit vyplacení darů Termín: 07/08/98 Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě