Návrh na ověřovatele zápisu z 9. zasedání OZ P 5

2) Návrh na ověřovatele zápisu z 9. zasedání OZ P 5
Z 9/2/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele zápisu z 9. zasedání OZ P 5 ve složení: MUDr. I. Háková, J. Metelec, V. Zapletal. Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.