Návrh na ověřovatele zápisu z 9. zasedání OZ P 5

02/11/1995

2) Návrh na ověřovatele zápisu z 9. zasedání OZ P 5
Z 9/2/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele zápisu z 9. zasedání OZ P 5 ve složení: MUDr. I. Háková, J. Metelec, V. Zapletal. Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě