Návrh na ověřovatele zápisu z 11. zasedání OZ P 5

2) Návrh na ověřovatele zápisu z 11. zasedání OZ P 5
Z 11/2/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele zápisu 11. zasedání OZ P 5: Dr. J. Malínský, Dr. Z. Hlavsa, P. Fišer, mgr. R. Placheta. Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.