Návrh na ověřovatele zápisu z 11. zasedání OZ P 5

30/01/1996

2) Návrh na ověřovatele zápisu z 11. zasedání OZ P 5
Z 11/2/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele zápisu 11. zasedání OZ P 5: Dr. J. Malínský, Dr. Z. Hlavsa, P. Fišer, mgr. R. Placheta. Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě