Návrh na ověřovatele zápisu z 10. zasedání OZ P 5

14/12/1995

2) Návrh na ověřovatele zápisu z 10. zasedání OZ P 5
Z 10/2/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele zápisu 10. zasedání OZ P 5: Dr. I. Hánová, Dr. Z. Hlavsa, Dr. J. Malínský, Mgr. R. Placheta. Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě