Návrh na ověřovatele zápisu 28. zasedání OZ P5

1) Návrh na ověřovatele zápisu 28. zasedání OZ P5
Z 28/1/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele zápisu 28. zasedání OZ P5 ve složení: dr. J. Malínský, M. Jančík, J. Metelec. Usnesení bylo schváleno 24 hlasy.