Návrh na ověřovatele zápisu 28. zasedání OZ P5

23/06/1998

1) Návrh na ověřovatele zápisu 28. zasedání OZ P5
Z 28/1/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele zápisu 28. zasedání OZ P5 ve složení: dr. J. Malínský, M. Jančík, J. Metelec. Usnesení bylo schváleno 24 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě