Návrh na ověřovatele zápisu 26. zasedání OZ P5

2) Návrh na ověřovatele zápisu 26. zasedání OZ P5
Z 26/2/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele zápisu 26. zasedání OZ P5 ve složení: PhDr. J. Hlavsová, R. Müller, R. Peterková. Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.