Návrh na ověřovatele zápisu 26. zasedání OZ P5

26/05/1998

2) Návrh na ověřovatele zápisu 26. zasedání OZ P5
Z 26/2/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele zápisu 26. zasedání OZ P5 ve složení: PhDr. J. Hlavsová, R. Müller, R. Peterková. Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě