Návrh na ověřovatele zápisu 2. zasedání OZ P5 dne 4.2.1999

04/02/1999

Z 2/2/99
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s c h v a l u j e
ověřovatele zápisu 2. zasedání OZ P5 ve složení:
F. Brabec, ing. O. Hrabánková, ing. J. Pražák,
L. Chocholatá.
Usnesení bylo schváleno 41 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě