Návrh na ověřovatele zápisu 1. zasedání OZ P5

1) Návrh na ověřovatele zápisu 1. zasedání OZ P5
Z 1/1/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele zápisu 1. zasedání OZ P5 ve složení: V. Zapletal, PhDr. J. Kroupová, ing. Z. Čížek. Usnesení bylo schváleno 44 hlasy.