Návrh na odvolání dr. M. Škalouda, zást. starosty

5) Návrh na odvolání dr. M. Škalouda, zást. starosty
Z 21/5/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 n e o d v o l á v á dr. M. Škalouda, zást. starosty. Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.