Návrh na odpis pohledávky ve výši 7.566.008,75 Kč vedené v účetnictví Bytového podniku v Praze 5, s. p. v likvidaci, za MČ Praha 5

4. Předkladatel : RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na odpis pohledávky ve výši 7.566.008,75 Kč vedené v účetnictví Bytového podniku v Praze 5, s. p. v likvidaci, za MČ Praha 5
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s c h v a l u j e odpis pohledávky ve výši 7.566.008,75 Kč vedené v účetnictví BP v Praze 5, s. p. v likvidaci, za MČ Praha 5
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5