Návrh na odpis nedobytných pohledávek

21/09/2000

25.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Návrh na odpis nedobytných pohledávek

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

s c h v a l u j e
1.1. odpis nedobytných pohledávek vzniklých u správní firmy Správa
budov s.r.o. v celkové výši 1.218.590,- Kč

1.2. odpis nedobytných pohledávek vzniklých u správní firmy ACCT
s.r.o. v celkové výši 26.063,41 Kč

1.3. odpis nedobytné pohledávky vzniklé z činnosti bývalého s.p.
Pragogast v celkové výši 7.361,- Kč

1.4. odpis nedobytné pohledávky za nájemné ve služebním bytě ve
školství v celkové výši 7.140,- Kč

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Návrh na odpis nedobytných pohledávek

02/12/1999

6.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Návrh na odpis nedobytných pohledávek

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

s c h v a l u j e
odpis nedobytných pohledávek dle důvodové zprávy ve výši 97.341,- Kč
Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě