Návrh na nákup povodňových dluhopisů ČR splatných v r. 2002 – Z 21/3

8) Návrh na nákup povodňových dluhopisů ČR splatných v r. 2002 - Z 21/3
Z 21/8/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e nákup povodňových dluhopisů ČR splatných v r. 2002 za 500.000,- Kč z FRR. Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.