Návrh na dopravní řešení oblastního řízení Smíchova – stávající či jednosměrná varianta vedení dopravy (umístění světelně-signalizačních zařízení) – Z 19/10

10) Návrh na dopravní řešení oblastního řízení Smíchova - stávající či jednosměrná varianta vedení dopravy (umístění světelně-signalizačních zařízení) - Z 19/10
Z 19/10/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. p r e f e r u j e variantu ponechávající vedení hlavních komunikací Smíchova ve stávajícím dopravním režimu II. n e s o u h l a s í s předloženou jednosměrnou variantou hlavních komunikací Smíchova III. u k l á d á starostovi vyrozumět RZHMP. Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.