Návrh na dopravní řešení oblastního řízení Smíchova – stávající či jednosměrná varianta vedení dopravy (umístění světelně-signalizačních zařízení) – Z 19/10

08/04/1997

10) Návrh na dopravní řešení oblastního řízení Smíchova - stávající či jednosměrná varianta vedení dopravy (umístění světelně-signalizačních zařízení) - Z 19/10
Z 19/10/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. p r e f e r u j e variantu ponechávající vedení hlavních komunikací Smíchova ve stávajícím dopravním režimu II. n e s o u h l a s í s předloženou jednosměrnou variantou hlavních komunikací Smíchova III. u k l á d á starostovi vyrozumět RZHMP. Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě