Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 za II. čtvrtletí 2000

21/09/2000

4.
Předkladatel : J. Žežulková, tajemnice Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 za II. čtvrtletí 2000
Návrh na přiznání jednorázové odměny neuvolněným členům OZ MČ P-5 je v souladu s ustanovením § 3 nař.vl.262/1994 Sb. v platném znění. Při stanovení výše navrhované odměny se přihlíží k náročnosti a odpo- vědnosti vykonávané funkce, k osobním předpokladům a výsledkům práce jednotlivých členů OZ.
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s t a n o v í jednorázové odměny neuvolněným členům Obvodního zastupitelstva Pra- hy 5, kteří vykonávají funkci neuvolněného člena OR nebo funkci před- sedy komise, za II. čtvrtletí 2000
II. u k l á d á tajemnici zajistit výplatu stanovených jednorázových odměn dle uvedeného roz- pisu: Termín: 07/10/2000
Ing. Olga Hrabánková ........................... 3.600,- Kč neuvolněný člen OR P-5 předseda komise pro informatiku (z max.částky 14.400,-Kč/kal.rok vyčerpáno 7.200,-Kč)
PhDr. Jaroslava Kroupová ........................ 3.600,- Kč neuvolněný člen OR P-5 předseda komise pro regeneraci (z max.částky 14.400,-Kč/kal.rok vyčerpáno 7.200,-Kč)
Martin Stránský ................................ 3.600,- Kč neuvolněný člen OR P-5 předseda komise finanční a majetkové (z max.částky 14.400,-Kč/kal.rok vyčerpáno 7.200,-Kč)
Jaroslav Bartoš ................................ 4.800,- Kč předseda komise dopravní předseda komise pro výběr nájemců bytů za smluvní nájemné - od O5/2000 (z max.částky 12.000,-Kč/kal.rok vyčerpáno 3.600,-Kč)
František Brabec ............................... 1.800,- Kč předseda komise pro privatizaci bytového fondu (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 3.600,-Kč)
PhDr. Jaroslava Hlavsová ...................... 1.800,- Kč předseda komise pro etnická uskupení (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 3.600,-Kč)
str.2/
RNDr. Eliška Jelínková, CSc. .................. 1.800,- Kč předseda komise pro výchovu a vzdělávání (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 3.600,-Kč)
MUDr. Blanka Karpetová ........................ 1.800,- Kč předseda komise zdravotní (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 3.600,-Kč)
Jiří Krepindl ................................ 1.800,- Kč předseda komise výstavby (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 3.600,-Kč)
Antonín Kučera ................................ 1.800,- Kč předseda komise obchodu a služeb a nebytových prostor (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 3.600,-Kč)
Ing. Lenka Matoušková ......................... 1.800,- Kč předseda komise životního prostředí (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 3.600,-Kč)
MUDr. Zdeňka Pokorná .......................... 1.800,- Kč předseda komise pro sociálně-právní ochranu dětí (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 3.600,-Kč)
Mgr. Lubica Riedlbauchová ..................... 1.800,- Kč předseda komise kulturní (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 3.600,-Kč)
Ing. Miroslav Tichý ........................... 1.800,- Kč předseda komise bezpečnostní (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 3.600,-Kč)
Jan Matoušek ................................. 1.800,- Kč předseda bytové komise (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 3.600,- Kč)
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr.Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 za II. čtvrtletí 2000

22/06/2000

5. Předkladatel : J. Žežulková, tajemnice Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 za II. čtvrtletí 2000
Návrh na přiznání jednorázové odměny neuvolněným členům OZ MČ P-5 je v souladu s ustanovením § 3 nař.vl.262/1994 Sb. v platném znění. Při stanovení výše navrhované odměny se přihlíží k náročnosti a odpo- vědnosti vykonávané funkce, k osobním předpokladům a výsledkům práce jednotlivých členů OZ.
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s t a n o v í jednorázové odměny neuvolněným členům Obvodního zastupitelstva Pra- hy 5, kteří vykonávají funkci neuvolněného člena OR nebo funkci před- sedy komise, za II. čtvrtletí 2000
II. u k l á d á tajemnici zajistit výplatu stanovených jednorázových odměn dle uvedeného rozpisu Termín: 07/07/2000
Ing. Olga Hrabánková ........................... 3.600,- Kč neuvolněný člen OR P-5 předseda komise pro informatiku (z max.částky 14.400,-Kč/kal.rok vyčerpáno 3.600,-Kč)
PhDr. Jaroslava Kroupová ........................ 3.600,- Kč neuvolněný člen OR P-5 předseda komise pro regeneraci (z max.částky 14.400,-Kč/kal.rok vyčerpáno 3.600,-Kč)
Martin Stránský ................................ 3.600,- Kč neuvolněný člen OR P-5 předseda komise finanční a majetkové (z max.částky 14.400,-Kč/kal.rok vyčerpáno 3.600,-Kč)
Jaroslav Bartoš ................................ 1.800,- Kč předseda komise dopravní (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 1.800,-Kč)
František Brabec ............................... 1.800,- Kč předseda komise pro privatizaci bytového fondu (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 1.800,-Kč)
PhDr. Jaroslava Hlavsová ...................... 1.800,- Kč předseda komise pro etnická uskupení (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 1.800,-Kč)
str.2/
RNDr. Eliška Jelínková, CSc. .................. 1.800,- Kč předseda komise pro výchovu a vzdělávání (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 1.800,-Kč)
MUDr. Blanka Karpetová ........................ 1.800,- Kč předseda komise zdravotní (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 1.800,-Kč)
Jiří Krepindl ................................ 1.800,- Kč předseda komise výstavby (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 1.800,-Kč)
Antonín Kučera ................................ 1.800,- Kč předseda komise obchodu a služeb a nebytových prostor (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 1.800,-Kč)
Ing. Lenka Matoušková ......................... 1.800,- Kč předseda komise životního prostředí (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 1.800,-Kč)
MUDr. Zdeňka Pokorná .......................... 1.800,- Kč předseda komise pro sociálně-právní ochranu dětí (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 1.800,-Kč)
Mgr. Lubica Riedlbauchová ..................... 1.800,- Kč předseda komise kulturní (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 1.800,-Kč)
Ing. Miroslav Tichý ........................... 1.800,- Kč předseda komise bezpečnostní (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 1.800,-Kč)
Jan Matoušek ................................. 1.800,- Kč předseda bytové komise (z max.částky 7.200,-Kč/kal.rok vyčerpáno 1.800,- Kč)
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.
RNDr.Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě