Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 5

23/01/2003

2.

Předkladatel: M. Jančík, starosta
Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e
Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 5

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Milan Jančík
starosta MČ Praha 5

Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 5

23/11/2000

3.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 5
Z důvodu platnosti zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze 5 ke dni 12. 11. 2000
Zastupitelstvo městské části Praha 5
s c h v a l u j e 1. Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 5 se změnami, které byly odsouhlaseny v průběhu diskuze.
2. pověření členů RMČ P5 ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., týkající se podpisování listin, podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu MČ předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, které tento právní úkon potvrzují
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě