Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru ZMČ P5

23/01/2003

9.

Předkladatel: M. Jančík, starosta
Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru ZMČ P5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e
Jednací řád Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

Milan Jančík
starosta MČ Praha 5

Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru ZMČ P5

23/11/2000

5.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru ZMČ P5
Z důvodu platnosti zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze ke dni 12. 11. 2000
Zatupitelstvo městské části Praha 5
s c h v a l u j e Jednací řád Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ P5 se změnami, které byly odsouhlaseny během diskuse Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě