Návrh investičního programu Městské části Praha 5 pro rok 2002

21/02/2002

41.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Návrh investičního programu Městské části Praha 5 pro rok 2002

Zastupitelstvu městské části Praha 5 je tímto materiálem předkládán ke
schválení návrh investičního programu Městské části Praha 5 v oblasti
rozvoje nemovitého majetku pro rok 2002

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e

předložený návrh investičního programu Městské části Praha 5 pro rok
2002

Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě