Návhr záměru zřízení Základní umělecké školy na Barrandově

22/06/2000

8. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková Návhr záměru zřízení Základní umělecké školy na Barrandově
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s c h v a l u j e záměr zřízení Základní umělecké školy na Barrandově
II. u k l á d á Mgr. L. Boubelíkové, radní zabězpečit veškeré administrativní kroky vedoucí k zařazení do sítě škol Termín: 30/06/00
Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě